Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Mục đích của tệp php.ini để làm gì?

Câu trả lời

Tệp php.ini trong PHP là tệp cấu hình đặc biệt, được đọc bởi PHP khi bắt đầu. Đối với các phiên bản module máy chủ của PHP, việc này chỉ xảy ra một lần khi máy chủ web được khởi động. Đối với các phiên bản CGI và CLI, việc này xảy ra mỗi lần chúng được gọi. Tệp php.ini chứa các chỉ thị cấu hình cho PHP, cho phép bạn kiểm soát các biến như kích thước tải lên, thời gian chờ của tệp, và giới hạn tài nguyên

Mục đích chính của tệp php.ini bao gồm:

  • Kiểm soát Cấu hình: Tệp php.ini cho phép bạn thay đổi hành vi của PHP tại thời gian chạy, bao gồm việc đăng ký các biến toàn cục, giới hạn kích thước tải lên, hiển thị lỗi, giới hạn tài nguyên, thời gian tối đa thực thi một script PHP, và nhiều hơn nữa
  • Quản lý Tài nguyên: Tệp này được sử dụng để kiểm soát các biến như kích thước tải lên tối đa, thời gian chờ tệp, và giới hạn tài nguyên, giúp quản lý tài nguyên máy chủ một cách hiệu quả
  • Tùy chỉnh Cài đặt: Bạn có thể tùy chỉnh cài...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tại sao chúng ta sử dụng extract() trong PHP?

middle

Có lý do gì để sử dụng strcmp() để so sánh string trong PHP không?

junior

Sự khác biệt giữa var_dump()print_r() trong PHP là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào