Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Nêu một số lợi ích của sử dụng ngôn ngữ Python?

Câu trả lời

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến với nhiều lợi ích, bao gồm:

  • Dễ học và dễ sử dụng: Python có cú pháp đơn giản và rõ ràng, giúp người mới bắt đầu dễ dàng tiếp cận và học tập.
  • Đa mục đích: Python có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như phát triển web, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, và nhiều ứng dụng khác.
  • Cộng đồng lớn và hỗ trợ mạnh mẽ: Python có một cộng đồng lớn, cung cấp nhiều tài nguyên, thư viện, và framework hỗ trợ phát triển.
  • Tính di động và đa nền tảng: Mã Python có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau mà không cần thay đổi mã nguồn.
  • Tích hợp và mở rộng: Python có thể được tích hợp ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa classes kiểu cũ và kiểu mới trong Python là gì?

entry

break, continuepass trong Python để làm gì?

senior

Ưu Điểm của NumPy So với List trong Python là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào