Câu hỏi

Row constructors trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, Row Constructors là một tính năng cho phép xác định một tập hợp các biểu thức giá trị hàng để xây dựng thành một bảng. Tính năng này cho phép chúng ta chèn nhiều hàng dữ liệu bằng cách viết một câu lệnh INSERT duy nhất. Row Constructors được sử dụng để xác định các giá trị của nhiều cột trong một hàng dữ liệu.

Ví dụ, trước khi SQL Server 2008, để chèn nhiều hàng dữ liệu vào một bảng, bạn cần sử dụng nhiều câu lệnh INSERT. Tuy nhiên, với tính năng Row Constructors, bạn có thể chèn nhiều hàng dữ liệu bằng một câu lệnh INSERT duy nhấ...

Bạn cần đăng nhập để xem