Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các Host objectsNative objects trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Sự khác biệt giữa các Host objects và Native objects trong JavaScript chủ yếu nằm ở nguồn gốc và mục đích sử dụng của chúng.

Native Objects

Native objects (Đối tượng nguyên thuỷ) là các đối tượng được định nghĩa bởi đặc tả ECMAScript của ngôn ngữ JavaScript. Chúng là một phần không thể thiếu của ngôn ngữ và được cung cấp sẵn bởi môi trường thực thi JavaScript. Native objects bao gồm các đối tượng như String, Math, RegExp, Object, Function, và nhiều đối tượng khác. Chúng được gọi là built-in objects, pre-defined objects, hoặc global objects và có sẵn cho tất cả người dùng, bất kể máy tính hay môi trường thực thi. Các chức năng của native objects không thay đổi khi thay đổi máy tính hoặc môi trường và có thể được sử dụng như cả constructors (ví dụ: String(), Array(), Object()) và giá trị nguyên thủy (ví dụ: true, 999)

Host Objects

Host objects (Đối tượng máy chủ) là các đối tượng được cung cấp bởi môi trường thời gian chạy, chẳng hạn như trình duyệt web...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Triển khai Command Pattern trong Javascript như thế nào?

middle

Làm sao để sao chép (clone) một mảng trong Javascript?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào