Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các Host objectsNative objects trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Sự khác biệt giữa các Host objects và Native objects trong JavaScript chủ yếu nằm ở nguồn gốc và mục đích sử dụng của chúng.

Native Objects

Native objects (Đối tượng nguyên thuỷ) là các đối tượng được định nghĩa bởi đặc tả ECMAScript của ngôn ngữ JavaScript. Chúng là một phần không thể thiếu của ngôn ngữ và được cung cấp sẵn bởi môi trường thực thi JavaScript. Native objects bao gồm các đố...

Bạn cần đăng nhập để xem