Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa câu lệnh continuebreak trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, continuebreak là hai câu lệnh điều khiển vòng lặp, nhưng chúng có chức năng và mục đích sử dụng khác nhau:

Câu lệnh continue

  • Chức năng: Câu lệnh continue được sử dụng để bỏ qua phần còn lại của code trong vòng lặp hiện tại và tiếp tục với lần lặp tiếp theo của vòng lặp.
  • Mục đích sử dụng: continue thường được sử dụng khi bạn muốn bỏ qua một số trường hợp cụ thể trong vòng lặp mà không muốn thoát khỏi vòng lặp hoàn toàn. Nó giúp bạn lọc ra những trường hợp không cần thiết và chỉ tập trung vào những trường hợp quan trọng.

Câu lệnh break

  • Chức năng: Câu lệnh break được sử dụng để thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức, bỏ qua tất cả các lần lặp còn lại và tiếp tục thực thi code sau vòng lặp.
  • Mục đích sử dụng: break thường được sử dụng khi bạn đã tìm thấy kết quả bạn cần trong vòng lặp và không muốn tiếp tục thực hiện các lần lặp tiếp theo. Nó cũng ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kiểu Anonymous trong C# là gì?

middle

Khi nào sử dụng ArrayList thay vì array[] trong C# là gì?

middle

Lớp sealed trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào