Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa ExceptionError trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, cả ExceptionError đều là lớp con của lớp Throwable, nhưng chúng được sử dụng trong các tình huống khác nhau và có ý nghĩa khác biệt:

Exception:

  • Mục đích: Exception được sử dụng để chỉ ra các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình thực thi chương trình và có thể được xử lý bởi chương trình.
  • Xử lý: Các Exception có thể được bắt và xử lý bằng cách sử dụng khối try-catch để đảm bảo chương trình có thể tiếp tục chạy mà không bị gián đoạn.
  • Loại: Có hai loại Exception chính:
    • Checked Exception: Là các ngoại lệ mà compiler yêu cầu phải xử lý hoặc khai báo ném ra. Chúng thường liên quan đến các vấn đề bên ngoài chương trình như vấn đề I/O (đọc/ghi file).
    • Unchecked Exception: Là các ngoại lệ mà compiler không yêu cầu xử lý hoặc khai báo ném ra. Chúng thường liên quan đến lỗi logic trong chương trình, như truy cập vượt chỉ số mảng (ArrayIndexOutOfBoundsException).

Error:

  • Mục đích: Error được sử dụng để chỉ ra các vấn đề nghiêm trọng mà ứng dụng không nên cố gắng xử lý. Thông thường, các Error ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa IteratorListIterator trong Java là gì?

middle

Java có hỗ trợ các giá trị mặc định cho tham số không?

middle

Sự khác biệt giữa public, protected, package privateprivate trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào