Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Flow và `...

Câu trả lời

Flow và PropTypes trong React đều là công cụ được sử dụng để kiểm tra kiểu dữ liệu của props trong các component React, nhưng chúng có những khác biệt cơ bản về cách thức hoạt động và mục đích sử dụng:

Flow

  • Flow là một trình kiểm tra kiểu dữ liệu tĩnh cho JavaScript được phát triển bởi Facebook. Nó được sử dụng để kiểm tra kiểu dữ liệu trong toàn bộ mã nguồn, không chỉ trong React components.
  • Flow cung cấp kiểm tra kiểu dữ liệu tĩnh, nghĩa là kiểm tra kiểu dữ liệu được thực hiện tại thời điểm biên dịch mã, trước khi mã được chạy.
  • Flow yêu cầu cấu hình và thêm các annotation kiểu dữ liệu vào mã nguồn để hoạt động. Điều này có thể làm tăng độ phức tạp của mã nguồn nhưng cung cấp kiểm tra kiểu dữ liệu mạnh mẽ và chính xác.
  • Flow không chỉ giới hạn ở kiểm tra kiểu dữ liệu của props mà còn có thể kiểm tra kiểu dữ liệu của biến, hàm, và nhiều cấu trúc dữ liệu khác trong JavaScript.

PropTypes

  • PropTypes là một thư viện kiểm tra kiểu dữ liệu tại thời điểm chạy (runtime) cho props của React components. Nó được tích hợp sẵn trong React và cũng có thể được sử dụng như một thư viện độc lập.
  • PropTypes thực hiện kiểm tra kiểu dữ liệu tại thời điểm chạy, nghĩa là kiểm tra được thực hiện khi ứng dụng đang chạy. Nếu có bất kỳ props nào không phù hợp với ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

senior

Làm sao để ngăn các React component re-render?

middle

Controlled component trong React là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào