Câu hỏi phỏng vấn .Net
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa .NET Core.NET Framework là gì?

Câu trả lời

.NET Core là một triển khai đa nền tảng (cross-platform) cho các websites, servers, and console apps chạy trên Windows, Linux và macOS. .NET Core có thể chạy được đa nền tảng và có hiệu năng cao hơn. Nhược điểm duy...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

CTS trong .Net là gì?

senior

Sự khác nhau giữa Dispose, DestructorFinalize trong C# là gì?

middle

Implicit compilation trong .Net là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào