Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Serializable v...

Câu trả lời

Sự khác biệt giữa SerializableParcelable trong Android như sau:

Serializable

  • Mục đích: Serializable là một giao diện trong Java, cho phép chuyển đổi các đối tượng thành dạng byte stream để lưu trữ hoặc truyền qua mạng.
  • Ưu điểm: Dễ triển khai, có thể lưu trữ dữ liệu trên ổ đĩa và truyền giữa các hệ thống khác nhau.
  • Nhược điểm: Tốc độ chậm, sinh ra nhiều đối tượng rác, khó bảo trì khi cấu trúc lớp thay đổi.

Parcelable

  • Mục đích: Parcelable là một giao diện được tạo ra bởi Google để truyền dữ liệu giữa các thành phần trong ứng dụng Android, như các Activity với nhau.
  • Ưu điểm: Nhanh hơn Serializable, được tối ưu hóa cho Android.
  • Nhược điểm: Triển khai phức tạp hơn, yêu cầu viết thêm mã để ghi và đọc dữ liệu.
    ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

AAPT trong Android là gì?

expert

Giải thích các chế độ khởi chạy khác nhau trong Android?

junior

Container trong Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào