Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa thẻ <meter> và thẻ <process> trong HTML là gì?

Câu trả lời

Thẻ <meter> và thẻ <progress> trong HTML đều được sử dụng để hiển thị một loại thanh chỉ báo, nhưng chúng có mục đích sử dụng khác nhau:

Thẻ <meter>

  • Thẻ <meter> được sử dụng để biểu diễn một phép đo vô hướng trong một phạm vi đã biết, hoặc một giá trị phân số; ví dụ như việc sử dụng đĩa, mức độ liên quan của một truy vấn, hoặc mức độ đầy của pin
  • Thẻ này thường được sử dụng để hiển thị các thông số đo lường như dung lượng đĩa cứng sử dụng, mức độ tiêu thụ nhiên liệu của xe, hoặc bất kỳ chỉ số đo lường nào khác trong một phạm vi cụ thể

Thẻ <progress>

  • Thẻ <progress> được s...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thuộc tính target trong HTML để làm gì?

expert

Bạn biết những cách để tối ưu tải tài nguyên nào cho website?

middle

Character Encoding trong HTML là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào