Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Tại sao tất cả các hàm băm đề...

Câu trả lời

Các hàm băm không phải là "bị hỏng" mà là chúng có thể bị tấn công và tìm ra các lỗ hổng, điều này có thể khiến chúng không an toàn trong môi trường mật mã hóa. Có một số lý do khiến các hàm băm có thể bị coi là không an toàn:

  1. Xung đột (Collision): Đây là tình trạng khi hai đầu vào khác nhau sau khi băm lại tạo ra cùng một giá trị hash. Một hàm băm an toàn cần phải có khả năng tránh hoặc giảm thiểu xung đột, nhưng các kỹ thuật tấn công hiện đại đã cho thấy rằng các hàm băm thông thường có thể bị tìm thấy các xung đột.
  2. Tìm kiếm ngẫu nhiên (Pre-image Resistance): Đây là khả năng của hàm băm mà từ một giá trị hash, việc tìm ra nguyên hình của đầu vào ban đầu là rất khó hoặc gầ...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Độ phức tạp của Hash Table là bao nhiêu?

expert

Sự khác biệt giữa hàm băm (Hash Function) và hàm băm mật mã hóa (Cryptographic Hash Function) là gì?

expert

Giải thích các loại kháng cự mà một hàm băm mật mã cần phải có?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào