Câu hỏi

Tên phương pháp hiệu quả nhất để triển khai Stack và Queue cùng nhau là gì?

Câu trả lời

Một trong những cách hiệu quả nhất để triển khai cả Stack và Queue cùng một lúc là sử dụng một danh sách liên kết kép (Doubly Linked List).

*...

Bạn cần đăng nhập để xem