Câu hỏi phỏng vấn Queues
Câu hỏi

Tên phương pháp hiệu quả nhất để triể...

Câu trả lời

Một trong những cách hiệu quả nhất để triển khai cả Stack và Queue cùng một lúc là sử dụng một danh sách liên kết kép (Doubly Linked List).

Danh sách liên kết kép:

  • Ưu điểm:
    • Đa năng: Có thể sử dụng để triển khai cả Stack và Queue.
    • Thực hiện hiệu quả: Thêm và xóa phần tử từ cả hai đầu của danh sách có hiệu suất cao.
  • *...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Phân tích phức tạp của các hoạt động trong hàng đợi là gì?

middle

Tên một số triển khai hàng đợi và so sánh chúng dựa trên hiệu suất của các hoạt động?

junior

Có những loại hàng đợi (Queue) nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào