Câu hỏi phỏng vấn Vue.js
Câu hỏi

Vuex là gì?

Câu trả lời

Vuex là một thư viện quản lý trạng thái (state management library) dành cho các ứng dụng Vue.js. Nó cung cấp một kho lưu trữ trung tâm (store) cho tất cả các thành phần trong một ứng dụng, giúp quản lý trạng thái ứng dụng một cách dễ dàng và hiệu quả. Vuex được lấy cảm hứng từ Flux, Redux và kiến trúc Elm, nhưng được thiết kế đặc biệt cho Vue.js với mục tiêu cung cấp một cách tiếp cận trung tâm và dự đoán được để quản lý trạng thái ứng dụng.

Các tính năng chính của Vuex bao gồm:

  • Quản lý trạng thái tập trung: Vuex cho phép quản lý trạng thái của ứng dụng từ một nơi duy nhất, giúp dễ dàng theo dõi và bảo trì.
  • Thay đổi trạng thái dự đoán được: Vì các thay đổi trạng thái (muta...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Instant prototyping trong Vuejs là gì và nó làm việc như thế nào?

middle

Hãy phân biệt Dom thật (real dom) và Dom ảo (virtual dom)?

middle

Mục đích của keep alive tag trong Vuejs để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào