Câu hỏi phỏng vấn .Net
Câu hỏi

Common Language Specification (CLS) trong .Net là gì?

Câu trả lời

Common Language Specification (CLS) là một phần của .NET Framework, đóng vai trò là một tập hợp các quy tắc và hạn chế mà mọi ngôn ngữ lập trình hỗ trợ bởi .NET phải tuân theo. CLS được thiết kế để hỗ trợ các cấu trúc ngôn ngữ thường được sử dụng bởi các nhà phát triển, đồng thời đảm bảo rằng các chương trình viết bằng các ngôn ngữ khác nhau có thể chuyển đổi thành mã Common Intermediate Language (CIL) và tương tác với nhau một cách mượt mà.

Các đặc điểm chính của CLS bao gồm:

  • Tính tương thích giữa các ngôn ngữ: CLS giúp đảm bảo rằng mã được viết trong một ngôn ngữ có thể được sử dụng trong một ngôn ngữ khác hỗ trợ .NET, qua đó hỗ trợ tính tương thích giữa các ngôn ngữ.
  • Tính tuân thủ CLS (CLS Compliance): Các ngôn ngữ và thư viện tuân thủ CLS được gọi là CLS compliant, nghĩa là chúng tuân theo các quy tắc được định nghĩa bởi CLS. Điều này giúp đảm bảo rằng ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Để deployment cho các ứng dụng .NET Core chúng ta sẽ làm như thế nào?

middle

Những lợi ích của Explicit compilation trong .Net là gì?

junior

Có cách nào để bắt multiple exceptions cùng một lúc mà không bị duplicate code trong .Net không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào