Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

HTML semantic là gì?

Câu trả lời

HTML semantic, hay còn gọi là các phần tử ngữ nghĩa trong HTML, là cách sử dụng các thẻ HTML theo cách mà chúng phản ánh nội dung được chứa bên trong đó. Các thẻ ngữ nghĩa giúp mô tả rõ ràng ý nghĩa của nội dung cho cả trình duyệt và người phát triển, thay vì chỉ sử dụng các thẻ dựa trên cách chúng hiển thị nội dung

Các thẻ ngữ nghĩa trong HTML5 như <article>, <aside>, <details>, <figcaption>, <figure>, <footer>, <header>, <main>, <mark>, <nav>, <section>, <summary>, và <time> giú...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn sẽ chọn sử dụng svg hay canvas cho trang web của mình? Tại sao?

middle

Thuộc tính deferasync trên thẻ script trong HTML là gì?

junior

Sự khác nhau của thuộc tính idclass trong phần tử HTML là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào