Câu hỏi

Thuộc tính trong HTML là gì?

Câu trả lời

Trong ngôn ngữ HTML, thuộc tính (attribute) là một loại thông tin bổ sung liên quan đến phần tử HTML. Mỗi thuộc tính được đại diện bởi một từ khóa bằng tiếng Anh và thường xuất hiện dưới dạng cặp tên/giá trị, được đặt trong thẻ mở của phần tử HTML. Thuộc tính cung cấp thông tin bổ sung về một phần tử, như định dạng, hành vi hoặc nội dung, và giúp trình duyệt hiểu cách hiển thị hoặc xử lý phần tử đó.

Ví dụ, thuộc tính widthheight được sử dụng để chỉ định chiều rộng và chiều cao của một phần tử, như một hình ảnh. Thuộc tính href được sử dụng trong thẻ <a> để chỉ định URL mà liên kết sẽ dẫn đến khi người dùng nhấp vào

Cách khai báo thuộc tính cho phần tử:

<a href="https://example.com" target="_blank">Visit Example</a>

Trong ví dụ trê...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thẻ meta được dùng để làm gì trong HTML?

middle

Liệt kê các cách để định nghĩa 1 màu trong HTML?

middle

Mã hóa URL là gì? Tại sao URL được mã hóa bằng HTML?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào