Câu hỏi phỏng vấn .Net
Câu hỏi

Khi nào chúng ta nên sử dụng .NET Core Class Library.NET Standard Class Library?

Câu trả lời

Bạn nên sử dụng .NET Core Class Library khi bạn đang phát triển các ứng dụng chỉ dành cho nền tảng .NET Core hoặc khi bạn muốn tận dụng các tính năng mới nhất và cải tiến hiệu suất mà .NET Core cung cấp. .NET Core Class Library tốt cho việc xây dựng các ứng dụng đa nền tảng, chạy trên Windows, Linux, và macOS

.NET Standard Class Library nên được sử dụng khi bạn muốn chia sẻ code giữa các dự án .NET Framework, .NET Core, và Xamarin hoặc bất kỳ nền tảng nào khác hỗ trợ .NET Standard. .NET Standard định nghĩa một bộ API mà tất cả các triển khai .NET Standard phải hỗ trợ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Các tác vụ bất đồng bộ (Async / Await) hoạt động như thế nào trong .NET?

senior

Những lợi ích của việc sử dụng JIT trong .Net là gì?

middle

Giải thích sự khác biệt giữa TaskThread trong .NET?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào