Câu hỏi phỏng vấn .Net
Câu hỏi

Tại sao .NET sử dụng trình biên dịch JIT th...

Câu trả lời

.NET sử dụng trình biên dịch JIT (Just-In-Time) thay vì chỉ biên dịch mã một lần trên máy đích vì một số lý do chính sau đây:

  1. Tính linh hoạt và tương thích đa nền tảng: Trình biên dịch JIT giúp ứng dụng .NET có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau mà không cần phải biên dịch lại cho mỗi nền tảng. Điều này là do mã IL (Intermediate Language) được biên dịch thành mã máy cụ thể cho nền tảng tại thời điểm chạy, giúp tăng cường tính linh hoạt và tương thích đa nền tảng.
  2. Tối ưu hóa tại thời điểm chạy: JIT cho phép thực hiện các tối ưu hóa dựa trên môi trường thực thi cụ thể tại thời điểm chạy. Ví dụ, JIT có thể phát hiện các phần mã được sử dụng thường xuyên và tối ưu hóa chúng để cải thiện hiệu suất. Điều này không thể thực hiện với biên dịch trước (AOT - Ahead of Time) vì AOT không có thông tin về cách ứng ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kestrel trong .Net là gì?

middle

Explicit Compilation trong .Net là gì?

middle

Khi nào chúng ta nên sử dụng .NET Core Class Library.NET Standard Class Library?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào