Câu hỏi

Lợi ích của việc sử dụng getters và setters là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Đóng gói hành vi liên quan đến việc get hoặc set thuộc tính - điều này cho phép thêm các chức năng bổ sung (như xác thực - validation) sau này dễ dàng hơn.
  • Ẩn phần đại diện bên trong của thuộc tính trong khi hiển thị thuộc tính bằng cách sử dụng hình thức đại diện thay thế.
  • Ng...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail