Câu hỏi

Lợi ích của việc sử dụng getters và setters là gì?

Câu trả lời

  • Đóng gói hành vi liên quan đến việc get hoặc set thuộc tính - điều này cho phép thêm các chức năng bổ sung (như xác thực - validation) sau này dễ dàng hơn.
  • Ẩn phần đại diện bên trong của thuộc tính trong khi hiển thị thuộc tính bằng cách sử dụng hình thức đại diện thay thế.
  • Ng...
Bạn cần đăng nhập để xem