Câu hỏi

Thẻ datalist trong HTML là gì?

Câu trả lời

Thẻ datalist trong HTML là một phần tử cho phép bạn cung cấp một danh sách các tùy chọn được định nghĩa trước cho các trường nhập liệu (input fields) trên một biểu mẫu web. Khi người dùng bắt đầu nhập vào trường input được liên kết với datalist, họ sẽ thấy một danh sách gợi ý xuất hiện, giúp họ có thể chọn nhanh một trong các tùy chọn đã được định nghĩa.

Để sử dụng datalist, bạn cần định nghĩa một phần tử <datalist> chứa một danh sách các phần tử <option>. Mỗi phần tử <option> định nghĩa một tùy chọn có thể được chọn. Bạn sau đó liên kết datalist với một trường input bằng cách sử dụng thuộc tính list của input, giá trị của ...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

DOM là gì?

junior

Có phải tất cả các thẻ HTML đều có thẻ đóng không?

senior

Việc sử dụng thuộc tính novalidate cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào