Java từ cơ bản đến nâng cao

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó được sử dụng trong phát triển phần mềm, trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động. Cuốn Java được viết một cách bài bản, chi tiết từ những kiến thức nền tảng giành cho mọi đối tượng

Javascript từ cơ bản đến nâng cao

Javascript (thường hay viết tắt là JS) là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) cho client-side, sau này còn cho cả server-side (Nodejs). Javascript được sử dụng chủ yếu để nâng cao sự tương tác của người dùng với trang web. Nói cách khác, bạn có thể làm cho trang web trở nên sinh động và tăng tính tương tác hơn.

Reactjs từ cơ bản đến nâng cao

ReactJS là một thư viện JavaScript phổ biến và mạnh mẽ được phát triển bởi Facebook. Nó được sử dụng rộng rãi để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất cao và giao diện người dùng tương tác. ReactJS tập trung vào việc xây dựng giao diện người dùng đáng tin cậy và dễ bảo trì bằng cách sử dụng các thành phần (components) tái sử dụng.

Angular từ cơ bản đến nâng cao

Angular là một framework phát triển ứng dụng web được viết bằng ngôn ngữ TypeScript, được phát triển bởi Google. Angular cung cấp các công cụ và khung làm việc cho các lập trình viên để tạo ra các ứng dụng web động và đa dạng. Nó cho phép phát triển ứng dụng theo mô hình MVVM (Model-View-ViewModel), với các tính năng như bộ lọc, các hàm giao tiếp với API, routing, dependency injection và nhiều tính năng khác giúp đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng.

React Native cơ bản

React Native là một framework phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (cross-platform) được xây dựng dựa trên React - một thư viện JavaScript phổ biến cho việc xây dựng giao diện người dùng. Với React Native, bạn có thể sử dụng JavaScript để phát triển ứng dụng di động cho cả hệ điều hành iOS và Android, mà không cần viết lại code từ đầu.

Docker cơ bản

Docker là một nền tảng để cung cấp cách để building, deploying và running ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các containers (trên nền tảng ảo hóa). Ban đầu viết bằng Python, hiện tại đã chuyển sang Golang.

Amazon Web Service cơ bản

Amazon Web Services là nền tảng điện toán mây được cung cấp bởi Amazon và đang chiếm thị phần lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. AWS cung cấp những giải pháp về storage, computing, database...

Java spring boot từ cơ bản đến nâng cao

Spring Boot được phát triển dựa trên Spring Framework, nó giảm bớt các cấu hình trong ứng dụng, tích hợp tự động, giúp developer chỉ tập trung vào việc phát triển business cho ứng dụng, đó là lý do Spring Boot lại trở lên rất hot trong lập trình Java Backed trong các jobs tuyển dụng hiện nay

Go cơ bản

Go, còn được gọi là Golang, là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, tĩnh, kiểu tĩnh và được phát triển bởi Google. Go được thiết kế nhằm cung cấp một cú pháp đơn giản và dễ đọc, hỗ trợ xử lý đồng thời và đa luồng hiệu quả, và tập trung vào hiệu suất cao.

C từ cơ bản

C là một trong những ngôn ngữ được ưa chuông nhất và rất dễ tiếp cận cho các bạn mới học lập trình. Nó được sử dụng trong phát triển phần mềm, trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động. Cuốn C được viết một cách bài bản, chi tiết bao gồm các kiến thức cơ bản để bạn bắt đầu học lập trình

C++ từ cơ bản

C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó được sử dụng trong phát triển phần mềm, trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động. Cuốn C++ được viết một cách bài bản, chi tiết từ những kiến thức nền tảng giành cho mọi đối tượng